Realizacje

Nadzór w charakterze kierownika budowy

 • Budowa chodnika dla pieszych w ciągu powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do boiska sportowego LKS „SKAŁKA” w m. Żabnica od km 2+722 do km 2+852. Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu. Termin realizacji XII 2014


 • Budowa parkingu zlokalizowanego na działkach nr 702, 601/37, 601/38 przy ul. Szkolnej w
  Pogwizdowie. Zamawiający: Gmina Hażlach. Termin realizacji XI-XII 2014
 • Remont nawierzchni ul. Wybickiego w Ustroniu. Zamawiający: Miasto Ustroń. Termin realizacji IX-XI 2014
 • Rewitalizacja miasta Skoczowa poprzez remont parkingu przy ulicy Garbarskiej. Zamawiający: Gmina Skoczów. Termin realizacji VIII-X 2014
 • Remont nawierzchni ul. Strażackiej w Ustroniu. Zamawiający: Miasto Ustroń. Termin realizacji VIII-X 2014
 • Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Skrzyszowskiej w Mszanie. Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim. Termin realizacji V-VII 2014
 • Zagospodarowanie terenu przy ul. Ofiar Terroru w Rydułtowach. Zamawiający: Urząd Miasta Rydułtowy. Termin realizacji: V-VI 2014
 • Budowa dróg wewnętrznych ul. Spokojna i ul. Wesoła w Jankowicach wraz z budową odwodnienia. Zamawiający: Gmina Świerklany. Termin wykonania IV-VI 2014


 • Zespół zabudowy wielorodzinnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową w Osiedlu Bażantów w Katowicach. Zamawiający: MURAPOL S.A. Termin realizacji III-V 2014.
 • Utwardzenie placu rekreacyjnego z miejscami postojowymi w Simoradzu. Zamawiający: Gmina Dębowiec. Termin realizacji III-IV 2014
 • Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie. Zamawiający: Gmina Goleszów. Termin realizacji X-XI 2013
  Przebudowa ulicy Miczka w Warszowicach. Zamawiający: Gmina Pawłowice. Termin realizacji IX-X 2013.


 • Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2616S – ulicy Ks. Kukli w Kończycach Wielkich – etap III. Zamawiający: Gmina Hażlach. Termin wykonania XI-XII 2013
 • Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy budynku handlowo – usługowym z częścią mieszkalną. Zamawiający: Inwestor prywatny. Termin realizacji V 2013 – IV2014
 • Poprawa infrastruktury komunikacji w gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami. Zamawiający: Gmina Strumień. Termin realizacji IV-VIII 2013.


 • Wykonanie boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej. Zamawiający: Gmina Pszczyna. Termin realizacji VIII-IX 2012.
 • Przebudowę ul. Makuszyńskiego w Golasowicach. Zamawiający: Gmina Pawłowice. Termin realizacji III-VI 2012 

 

Projekty tymczasowej organizacji ruchu 

 • Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy zjazdu z ul. Bażantów w Katowicach na teren osiedla, działka nr 41/11. Zamawiający: MURAPOL S.A. Termin realizacji III 2014
 • Przebudowa zjazdu z działki nr 1835/91 do ulicy Pszczyńskiej – DW933. Zamawiający: Inwestor prywatny. Termin realizacji III 2014. 
 • Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót dla inwestycji pn.: ,,Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie Zlewni P1 w Jankowicach z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach –rejon ulic Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej”. Zamawiający: Gmina Świerklany. Termin realizacji II-VIII 2014


 • Wykonanie przyłącza do kanalizacji deszczowej dla budynku handlowo – usługowego zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Krupińskiego 7b. Zamawiający: Inwestor prywatny. Termin realizacji II 2014.
 • Budowa wyjazdu z działki przy ul. Boryńskiej w Świerklanach. Zamawiający: Inwestor prywatny. Termin realizacji VIII 2013.3.

Inwentaryzacja obiektów budowlanych

 • Inwentaryzacja budynku wielorodzinnego w miejscowości Kotulin przy ul. Gliwickiej 26. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa. Termin realizacji: IV 2014

 

 • Inwentaryzacja budynku mieszkalnego w miejscowości Idzików 77, woj. dolnośląskie. Zamawiający: Inwestor prywatny. Termin realizacji XII 2012 –I 2013.
 • Inwentaryzacja budynku mieszkalnego wraz z zapleczem użytkowym w Gliwicach przy ul. Chodźki 30. Zamawiający: Inwestor prywatny. Termin realizacji IX 2012.


Doradztwo Techniczne

 • Opracowania technologii form drewnianych. Zamawiający: CONSOLIS SWOBODA KONSTRUKCJI. Termin realizacji X-XI 2013. 

 


44-238 Czerwionka-Leszczyny

ul. Księdza Pojdy 81

Polska

NIP: 642-291-43-23  

tel. +48 503 415 138
biuro@olbark.pl