Oferta

Firma Usługi Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK” oferuje:

 • Pełnienie nadzorów w osobie inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy oraz kierownika robót przy wznoszeniu wszelkich obiektów budowlanych (np. drogi, domy jedno- i wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej, obiekty sportowe, obiekty mostowe, sieci elektryczne i wod-kan itp.)
 • Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wszelkich obiektów budowlanych -głównie dróg oraz obiektów kubaturowych (domy jedno- i wielorodzinne, obiekty przemysłowe (hale stalowe i żelbetowe).
 • Kosztorysowanie robót budowlanych
 • Wykonanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi opiniami i zatwierdzeniem.


 • Korzystamy z profesjonalnego oprogramowania firm
 • Firmę OLBARK ubezpiecza Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU

 

 • Kompleksowe wykonanie robót związanych z Inżynierią ruchu (tymczasowe oraz docelowe oznakowanie poziome i pionowe, z elementami bezpieczeństwa ruchu wraz z dostawą, montażem i całodobową obsługą).
 • Wznoszenie wszelkich obiektów budowlanych -głównie drogowych oraz obiektów kubaturowych (domy jedno- i wielorodzinne, obiekty przemysłowe (hale stalowe i żelbetowe).
 • Inwentaryzacje architektoniczno -budowlane wszelkich obiektów budowlanych.
 • Konsultacje i porady w dziedzinie branży budowlanej.
 • Wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie obiektów budowlanych.
 • Przeprowadzenie przeglądów okresowych obiektów budowlanych.

Wykonujemy usługi w kraju oraz za granicą


44-238 Czerwionka-Leszczyny

ul. Księdza Pojdy 81

Polska

NIP: 642-291-43-23  

tel. +48 503 415 138
biuro@olbark.pl